AROMA FRESH AQUA

skladem

Popis výrobku:

Vodnář Aroma Fresh Aqua SPA 125ml
Vodnář Aroma Fresh Aqua SPA 125ml je tekutý přípravek na aromaterapie pro SPA, vířivé vany a bazény. Aromatická směs příjemné vůně, která uvolní tělo po náročném dni, esence nepění a nemění hladinu pH ve vodě. ve vodě zcela rozpustná postupným uvolňování z vody zcela vyprchá Návod k použití: přímo do bazénu nebo vířivé vany aplikujeme 1-2 víčka esence po 5-10 minutách, kdy se vůně rozšíří do celého objemu, je optimální se začít koupat Dávkování: 1-2 víčka na m3 Skladování: Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků Přípravky značky Vodnář spa slouží ke stabilizaci vody ve spa, vířivkách, whirpool. Naleznete zde chloršok, přípravky pro stabilizaci pH vody, vločkovače, přípravky pro eliminaci zelené vody ve spa a v neposlední řadě přípravky na likvidaci řasy. Vaše vířivka bude pro vás oazou čistoty a pohody. PARAMETRY PRODUKTU VODNÁŘ AROMA FRESH AQUA SPA 125ML Balení l0,125 kg Klasifikace látkySenzibilizace kůže, kategorie 1, H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 3, H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry:

MJ: ks

Dokumenty:

Související zboží: